Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához. További információk.. Rendben
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Star Elektro Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa
üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban
előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok
figyelembevételével és betartásával járunk el.

Cookie-k (sütik) kezelése:
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím,látogatás időtartama,operációs rendszer, böngésző típusa stb).  Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen.Az adatrögzítés további célja, felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.Az elemzés során felmerült adatokat más információkkal nem kötjük össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk.Az érintettek köre, a weboldalt látogató valamennyi felhasználó.Az adatkezelés időtartama, törlésének határideje: Az állandó cookie-k fájlként tárolódnak számítógépén, vagy mobil eszközén legfeljebb 12 hónapra. Az átmeneti cookie-k eltűnnek, ha bezárja az oldalt. 

A www.használtlaptop.hu címen elérhető portál html kódja a Star Elektro Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. 

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről, a hirdetési cookiek szabályozási módjáról bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Facebook oldalunkon az Ön regisztrált neve, és nyilvános profilképe jelenik meg, ha Ön regisztrált a Facebookon és lájkolta a weboldalt. Facebook oldalunkon  a webáruház egyes tartalmi elmeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása illetve lájkolása zajlik. Az érintettek önkéntesen járulnak hozzá az adataik kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.Az adatok forrásáról, kezeléséről, és átadási módjáról a törlési, módosítási lehetőségekről itt tájékozódhat:
http://www.facebook.com/about/privacy/

A www.használtlaptop.hu oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. (Eszközök/Beállítások menü, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. ) Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

Hírlevél
Hírleveleinkben tájékoztatást nyújtunk az aktuális információkról, termékekről,új funkciókról, valamint ezen e-mailjeink gazdasági reklámot is tartalmazhatnak . Hírlevélre való felíratkozás nem a regisztráció része, az külön ablakban jelenik meg a webáruház bal oldali blokkjában. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes,kifejezett hozzájárulás a direkt marketing megkeresésekre e-mailben. A hírlevél feliratkozáshoz a keresztnév, vezetéknév és az e-mail cím megadása szükséges, valamint tárolásra kerül a feliratkozás dátuma is(év,hónap,nap,óra,perc). A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Star Elektro Kft. bizalmasan kezeli,harmadik félnek nem adja ki, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá bármikor kérhető az laptop@starelektro.hu e-mail címen.Az adatok törlésének határideje: hozzájárulás visszavonásáig.

 

• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. Törvény;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény;
• Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.használtlaptop.hu webáruházból rendelt termék
megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé
vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából
nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal
közvetítésével.

A www.használtlaptop.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan
adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok
kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím
tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény
13/A. § (3) bekezdése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott
esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Star Elektro kft. megrendeléshez
kötelezően előírt adatait kezelje.

ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos
információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: laptop@starelektro.hu
Postai úton: Star Elektro Kft., Veszprém 8200, Kossuth Lajos u. 10/a. fsz. 2.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást.
A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása
az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait
csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a
szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. §
alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem
vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező
adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért. 

 

Elérhetőségi információk:

A szolgáltató neve: Star Elektro Kft.
A szolgáltató székhelye: 8100 Várpalota Szent István u. 27.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: laptop@starelektro.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 20-09-060545
A szolgáltató adószáma: 19-09-503317/42
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Veszprém Vár u. 19.
A szolgáltató telefonszáma: 06 (20) 992-2771
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu


Az információk tulajdonjoga 


Kijelentjük, hogy a Star Elektro Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.használtlaptop.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.